Puchar Polski

Pielgrzymka Kaszubów

* Patronat:  Burmistrz Miasta Lęborka.

* Organizator: Polskie Stowarzyszenie Baśki koło Lębork oraz współorganizator Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku.

* Miejsce: Lębork, ul. Krzywoustego 15a, Stacja Paliw Lotos ,,ARKADA''.

* Czas: 13.10.2013, zapisy 13:00, gra 14:00.

* Czas trwania: 3 x 60 rozdań – jedno rozdanie 75 minut, drużyny 5 osobowe.

* W Turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy niezrzeszeni  i zrzeszeni w grach indywidualnych i drużynowych.

* Obowiązuje regulamin Polskiego Stowarzyszenia Baśki

REGULAMIN GRY W KARTY

w VII OTWARTYM TURNIEJU KARCIANYM

O PUCHAR POLSKI

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BAŚKI

 

ZASADY OGÓLNE:

 • 1. Baśka jest grą w karty.
 • 2. Rozliczenia odbywają się w tym Turnieju na punkty. W wyjątkowych wypadkach można rozliczać się punktami lub za pomocą żetonów
 • 3. Zasady gry i rozliczeń bywają różne, dlatego każdorazowo, przed rozpoczęciem gry, należy uzgodnić jakie zasady przyjmują gracze w danym turnieju.
 • 4. Poniższe zasady są obowiązujące podczas turniejów „ Lãbòrsczi Baśczi”
 • 5. Do gry potrzeba czterech graczy i talię kart ( 16 sztuk: Asy, Damy, Walety, Dziesiątki)
 • 6. Karty rozdaje się pojedynczo, zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, każdemu graczowi po cztery.
 • 7. Gra podzielona jest na dwa etapy: licytację i rozgrywkę.
 • 8. Starszeństwo kart, w zależności od wylicytowanego kontraktu jest następujące:

  a. w przypadku wylicytowania ZWYKŁEJ GRY, WESELA, CICHEJ LUB ZOLLI:

      As ♥   – najstarsza ( najsilniejsza) karta                        |

      10 ♥                                                                             |

      Dama ♣ – stara, Dama ♠ – stara, Dama ♥, Dama ♦        |        Trumfy

      Walet ♣, Walet ♠, Walet ♥, Walet ♦                                |

      As ♦, 10 ♦                                                                     |

   —————————————————————

      As ♣, 10 ♣, As ♠, 10 ♠                                                       | Fele

 

 b.  W przypadku wylicytowania GRANA:

       Walet ♣ – najstarsza ( najsilniejsza ) karta

       Walet ♠, Walet ♥, Walet ♦                                                |

        As ♣,     10 ♣,      Dama ♣                                              |  W zależności od wistowanego

        As ♠,      10 ♠,      Dama ♠                                               |               koloru

        As ♥,      10 ♥,     Dama ♥                                               |

        As ♦,      10 ♦,      Dama ♦                                               |

 

ZWYKŁA GRA

 • 1. Zwykła gra odbywa się parami. Grają ze sobą gracze, którzy maja stare damy i nazywają są STARYMI. Pozostali gracze to MŁODZI.
 • 2. Po licytacji, o ile nikt nie zgłosił żadnego kontraktu ( gry ), następuje zwykła gra. Rozpoczyna ją gracz po lewej stronie rozdającego, wistując dowolną kartę.
 • 3. Kolejni gracze mają obowiązek przebijania ( kładzenia starszej karty od karty znajdujących się na stole). W przypadku braku karty starszej  istnieje obowiązek dokładania „ trumfa”.
 • 4. W przypadku, gdy brak „ trumfów” można dołożyć fele
 • 5. Jeżeli wistujący rozpoczął grę felę wówczas gracz mający druga felę w tym samym     „ kolorze” ma obowiązek jej dołożenia.
 • 6. Wygrywają gracze, którzy łącznie zdobędą minimum 53 punkty
 • 7. Punktacja poszczególnych kart – As – 11 pkt, Dziesiątka – 10 pkt, Dama – 3 pkt,  Walet – 2 pkt.
 • 8. Gdy MŁODZI i STARZY zdobędą tą samą ilość punktów ( po 52) wówczas wygrywają MŁODZI i rozpoczyna się bok-runda ( cztery rozdania gry w bok), które rozliczane są wg stawki podwyższonej o 100%.

 

WESELE

 • 1. „ Wesele” może(nie musi) zgłaszać ten gracz, który ma jednocześnie obie „stare” damy.
 • 2. „Wesele” oznacza, że grają ze sobą: gracz zgłaszający „wesele” i gracz, który ma w ręku W ♣
 • 3. Jeżeli W ♣ jest w ręku zgłaszającego „wesele”, wówczas gra odbywa się z graczem, który posiada W ♠
 • 4. Natomiast jeżeli zgłaszający „wesele” ma oba czarne Walety wówczas „wesele” jest z graczem posiadającym W ♥
 • 5. WESELNICY ( grający wesele) traktowani są ( rozliczani są) jak STARZY w „zwykłej grze”.
 • 6. Zasady gry i rozliczeń podczas „wesela” są takie same jak w zwykłej grze.

 

CICHA

 • 1. „Cichą” może grać gracz, który ma obie „stare damy, nie zgłosił „wesela”, a w licytacji nie ustalono żadnego innego kontraktu (ani zolli ani grana)
 • 2. „Cicha” oznacza, że gracz rozgrywa grę sam przeciwko pozostałymi i nie zgłosił tego faktu podczas licytacji.
 • 3. Zasady gry, przebijania i dokładania kart w czasie rozgrywania „cichej” są takie same jak w „zwykłej grze”.
 • 4. Grający „cichą”, aby wygrać musi zebrać minimum 53 punkty. Przy równej ilości punktów jest „ bok”, co oznacza rozpoczęcie „bok-rundy”.
 • 5. „Cichej” nie można grac, jeżeli z układu kart wynika, chociaż teoretyczni, że gra jest zawsze wygrana.

   

ZOLLA

 • 1. „Zollę” może grać gracz, który jest przekonany, ze sam zbierze minimum 53 punkty.
 • 2. W czasie „zolli” zgłaszający gra sam przeciwko pozostałym graczom.
 • 3. Zasady gry, przebijania i dokładania są te same jak w „zwykłej grze”.
 • 4. Zgłoszenie „zolli” unieważnia wcześniejsze kontrakty takie jak „wesele” czy „gran”. Nie brane są również pod uwagę wcześniejsze zgłaszane kontry.

 

GRAN

 • 1. Podczas gry „grana” zmienia się starszeństwo kart.
 • 2. „Gran” oznacza, że zgłaszający gra sam przeciwko pozostałym graczom.
 • 3. Jeżeli wistujący zagra Waleta wówczas pozostali gracze mają obowiązek przebicia lub dołożenia Waleta
 • 4. W przypadku braku waleta gracze dokładają dowolną kartę.
 • 5. Jeżeli wistujący zagra inną kartą, niż Waleta istnieje obowiązek przebijania lub dokładania karty w tym samym kolorze.
 • 6. Jeżeli gracz nie ma kart w kolorze zawistowym wówczas istnieje obowiązek przebijania lub dokładania waleta.
 • 7. Dopiero, gdy gracz nie ma kart w kolorze zwiastowym, ani waletów wówczas można dokładać pozostałe karty.

 

LICYTACJA

 • 1. Licytacja to ustalenie kontraktu, jaki będzie rozgrywany.
 • 2. licytację prowadzi gracz kolejny po rozdającym karty pytając pozostałych graczy, zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, jaki zamierzają zgłosić kontrakt.
 • 3. Prowadzący licytację jako czwarty zgłasza ewentualny kontrakt.
 • 4. Licytacja kończy się, gdy żaden gracz nie zgłasza kolejnej zmiany do ustalonego kontraktu.
 • 5. Nie zgłoszenie żadnego kontraktu oznacza, że rozgrywana będzie „zwykła gra” ( ewentualnie „cicha”)
 • 6. Zgłoszenie „zolli” lub ”grana” unieważnia wcześniejsze kontrakty.
 • 7. „Zolla” jest wyższym kontraktem od grana”.
 • 8. W czasie licytacji można zgłaszać dla każdego kontraktu kontry i rekontry.
 • 9. Mogą być cztery kontry zwane kolejno: kontra, rekontra, hirsch i bok.
 • 10. Każda kontra podnosi stawkę o 100%
 • 11. Za uzasadnione uznaję się tylko kontry zgłaszane kolejno przez przeciwników danego kontraktu ( np.: MŁODZI-STARYM, STARZY-MŁODYM, grający „zollę” przeciw pozostałym graczom lub odwrotnie)
 • 12. Grający „zollę” lub „grana”, który zamierza wziąć wszystkie bitki (lewy) może to zgłosić w czasie licytacji dodając wyraz „du” np. „zollę-du lub „grana-du”.
 • 13. „Du „ oznacza podwyższenie stawki  o 100%
 • 14. Przy rozliczaniu danej gry uwzględnia się wszystkie zgłoszone i uznane kontry, „du” oraz ewentualne „boki” z tytułu „bok-rundy”. Łącznie podwyższenie stawki na wylicytowany kontrakt może wynosić 6400% stawki podstawowej.

 

ROZGRYWKA

 • 1. Rozgrywkę rozpoczyna gracz prowadzący licytację.
 • 2. Zawsze, o ile jest to możliwe, obowiązuje zasada przebijania starszą kartą.
 • 3. W przypadku braku kart silniejszych należy dołożyć trumfa, a podczas grana należy dołożyć waleta.
 • 4. Podczas rozgrywki zabrania się:

      a. przekazywania partnerowi jakichkolwiek sugestii;

      b. pokazywania kart

      c. prowadzenia rozmów na temat rozgrywanej partii;

     d. podglądanie wziątek ( bitek), z wyjątkiem ostatniej 

 • 5. Rzucanie kart przed zakończeniem rozgrywki jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy losy dalszej gry nie mogą ulec zmianie i gdy akceptują to pozostali gracze.

 

ZASADY OGÓLNE

 • 1. Konrty mogą być w obie strony, to znaczy: młodzi – starym i starzy-młodym
 • 2. Zolla ma pierwszeństwo przed granem.
 • a.  Boki nie nakładają się na siebie, tzn. że kolejna bok-runda zaczyna się po skończeniu poprzedniej.
 • b. Cicha nie może być „rzucana” , tzn. taka, której nie można przegrać.
 • 3. Nie można dać kontry sobie samemu na cichą, ale można rekontrować
 • 4. Nie można dać kontry sobie samemu na „weselę”.

 

ROZLICZENIA

 • 1. Podczas turniejów „ Lãbòrsczi Baśczi” wszystkie rozliczenia dokonywane są w punktach
 • 2. Młodzi za przegraną „zwykłą grę” z wyjściem „płacą” po 1 punkcie
 • 3. Młodzi za przegraną „zwykłą grę” bez wyjścia „płacą” po 2 punkty
 • 4. Młodzi za przegraną „zwykłą grę” bez bitki płacą po 3 punkty.
 • 5. starzy za przegrana płacą dwa razy więcej niż młodzi
 • 6. „Wesele” liczone jest jak zwykła gra
 • 7. Wygrana „cicha” po 4 pkt.
 • 8. Wszystkie kontrakty przegrane płacone są podwójnie
 • 9. „Wyjście” dla „starych” 27 punktów i „młodych” 26 punktów.
 • 10. Kontra, rekontra, hirsch i bok zwiększają stawkę każdorazowo o 100%
 • 11. Gra w „boku” przez cały czas trwania „bok-rundy” podwaja stawkę

 

PRZYKŁAD ROZLICZENIA

Za wygraną

 

                                            Normalna      bez wyjscia         bez bitki

Młodzi                                   2 punkty         4 punkty             6 punktów

Starzy                                   1 punkty         2 punkty             3 punkty

Wesele                                 1 punkty         2 punkty             3 punkty

Cicha                                    4 punkty

Zolla                                     5 punktów

Zolla-du                               10 punktów

Gran                                     5 punktów

Gran-du                               10 punktów

 

SŁOWNIK

· bitka – lewa lub wziątka

· wyjście – min.26 punktów młodzi i 27 punktów starzy

· bok – równa ilość punktów ( po 52 ) lub sprzeciw na hirsch

· bok-runda – kolejka (4 rozdania) po boku

· du – deklaracja wzięcia wszystkich bitek

· Kontra – sprzeciw na dany kontrakt

· Rekontra – sprzeciw kontrze

· hirsch – sprzeciw rekontrze

 

Nagrody – wyróżnienia:

 

Każdy uczestnik Turnieju otrzymuje pamiątkowy medal.

Przewidziano puchary i upominki dla:

 • * dla najlepszych zawodników w grze indywidualnej od 1-6,
 • * dla najlepszych 1-6 drużyn,
 • * dla najlepszych zawodniczek kat. kobiet 1-3,
 • * dla najmłodszego i najstarszego zawodnika Turnieju.