Baśka Czerwona

4e57ef6160713_k1
 
Polska Liga ,,Baśki”

Zasady gry w ,,BAŚKĘ’’ z asem

 

 • Przy stole gra czterech graczy – talia 16 kart (asy, damy, walety, dziesiątki).

 • Karty rozdaje się pojedynczo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, pojedynczo, każdemu graczowi po cztery.

 • Gra podzielona jest na dwa etapy licytację i rozgrywkę.

 • Starszeństwo kart, w zależności od przelicytowanego kontraktu, jest następujące:

a). W przypadku ,,zwykłej gry’’, ,,wesela’’, ,,cichej’’, ,,zolo’’, ,,zolo – du’’:

mamy następujące ,,trumfy’’: as , 10 , dama , dama , dama , dama , walet , walet , walet , walet , as , 10

natomiast ,,felami’’ są: as, 10, as , 10

b). w przypadku wylicytowania ,,Grana’’:

mamy następujące ,,trumfy’’: walet , walet , walet , walet

natomiast ,,felami’’ są: as , 10 , dama , as , 10 , dama , as , 10 , dama , as , 10 , dama

c) Wartość punktowa poszczególnych kart:

as – 11 pkt.

10 -10 pkt.

dama -3 pkt.

walet -2 pkt.

 • ,,Zwykła gra’’:

a) ,,Zwykła gra’’- grają ze sobą gracze, którzy mają stare damy i - są ,,starymi’’. Pozostali dwaj gracze to ,,młodzi’’.

b) Po licytacji, o ile nikt nie zgłosi żadnego kontraktu (gry), następuje ,,zwykła gra’’. Rozpoczyna ją gracz po lewej stronie rozdającego, zagrywając dowolną kartą.

c) Gracze mają obowiązek przebijania (kładzenia starszej karty od poprzednich do koloru np 10 przebijamy asem ). Jeżeli gracze nie mają starszej karty istnieje obowiązek przebijania ,,trumfem’’.

d) W przypadku braku ,,trumfów’’, należy dołożyć ,,fele’’.

e) Jeżeli zagrywający rozpoczął grę ,,felą’’, wówczas gracz mający drugą ,,fele’’ w tym samym „kolorze” ma obowiązek jej dołożenia.

 • ,,Wesele’’:

a) ,,Wesele’’ może zgłaszać gracz, który ma jednocześnie obie stare damy i .

b) Kontrakt ,,wesele’’ oznacza, że grają ze sobą gracz zgłaszający ,,wesele’’ i gracz, który ma w ręku waleta .

c) Jeżeli walet jest w ręku gracza zgłaszającego ,,wesele’’, wówczas partnerem ,,wesela’’ zostaje gracz, który posiada waleta .

d) Natomiast, gdy gracz zgłaszający kontrakt ,,wesele’’ ma oba czarne walety i , wówczas na ,,wesele’’ zostaje zaproszony gracz z waletem .

e) Gracz zgłaszający kontrakt ,,wesele’’ oraz jego partner są traktowani jak ,,starzy’’ w ,,zwykłej grze’’.

f) Gracz zgłaszający kontrakt ,,wesele’’ ma obowiązek kontroli, z jakim waletem odbywa się gra. Pozostali gracze mają także obowiązek obserwować jaki walet zostaje partnerem ,,wesela’’.

 • ,,Cicha’’:

a) ,,Cichą’’ może grać gracz, który ma obie stare damy: i , nie zgłosi ,,wesela’’ w licytacji w czasie I obiegu oraz żaden z graczy nie zgłosił wyższego kontraktu od ,,cichej’’, np. ,,grana”.

b) ,,Cicha’’ oznacza, że gracz rozgrywa grę sam przeciwko pozostałym trzem graczom i nie zgłosił tego podczas licytacji.

c) Zasady gry przebijania i dokładania kart w czasie rozgrywania ,,cichej’’ są takie same jak w ,,zwykłej grze’’

d) Gracz grający ,,cichą’’, nie może dać sobie ,,kontry’’ ale może ,,rekontrować’’.

e) ,,Cicha’’ z asem i damą lub 10 i damą na dobiciu jest kartą wykładaną – możemy grać ,,zolo’’ lub ,,zolo – du’’. W środku możemy grać ,,cichą’’ z damą .

 • ,,Zolo’’:

a) Zasady gry przebijania i nakładania są te same jak w ,,zwykłej grze’’

b) Gracz zgłaszający kontrakt ,,zolo’’, gra sam przeciw pozostałym graczom.

 • ,,Gran’’:

a) Podczas gry ,,grana’’, zmienia się starszeństwo kart.

b) Gracz zgłaszający kontrakt ,,gran’’, gra sam przeciw pozostałym graczom.

c) Jeżeli gracz zagra waleta, wówczas pozostali gracze mają obowiązek przebicia, lub dołożenia waleta.

d) W przypadku braku waletów, gracze dokładają dowolną kartę.

e) Jeżeli gracz zagra inną kartą niż walet, istnieje obowiązek przebijania, lub dokładania karty w tym samym kolorze.

f) Jeżeli gracz nie ma kart w kolorze zagrywanym, wówczas istnieje obowiązek przebijania lub dokładania waleta.

g) Dopiero, gdy gracz nie ma kart w kolorze zagrywanym, nie ma także waletów, wówczas może dokładać pozostałe karty.

h) ,,Gran’’ na wyjściu z waletem trefl i jakimkolwiek innym waletem, plus dwa asy, lub podwójny kolor (as plus dama lub 10, jest kartą wykładaną). Podwójny kolor dama z 10 nie jest kartą wykładaną.

i) Gracz gdy otrzyma kontrę na ,,grana’’ może zmienić grę na ,,zolo’’.

 • ,,LICYTACJA’’:

a) ,,Licytacja’’ to ustalenie kontraktu, jaki będzie rozgrywany.

b) ,,Licytację’’ prowadzi gracz kolejny po rozdającym karty, pytając pozostałych graczy, zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, jaki zamierzają zgłosić kontrakt.

c) Prowadzący ‘’licytację’’ jako czwarty, zgłasza ewentualny kontrakt.

d) ,,Licytacja’’ kończy się, gdy żaden z graczy nie zgłasza kolejnej zmiany do ustalonego kontraktu, mówiąc: „pas”.

e) Nie zgłoszenie żadnego kontraktu oznacza, że rozgrywana będzie ,,zwykła gra’’ (ewentualnie ,,cicha’’)

f) Zgłaszanie ,,zolo’’, lub ,grana’’ unieważnia wcześniejsze kontrakty.

g) ,,zolo’’ jest wyższym kontraktem od ,,grana’’.

h) W czasie licytacji można zgłaszać dla każdego kontraktu kontry i rekontry.

i) Mogą być cztery kontry zwane kolejno: ,,kontra’’, ,,re-kontra’’, ,,bok’’, ,,hirsz’’.

j) Każda kontra podnosi stawkę o 100%.

k) Za uzasadnione uznaje się tylko kontry, zgłaszane kolejno przez przeciwników danego kontraktu (Np.: ,,młodzi’’, ,,starym’’, lub grający ,,młodzi’’ przeciw ,,zolo’’).

l) Grający ,,zolo’’ lub ,,grana’’, który zamierza wziąć wszystkie bitki (lewy), może to zgłosić w czasie licytacji dodając wyraz : „du”. Np.: ,,zola – du’’, ,,gran – du’’.

m) „DU’’ oznacza podwyższenie stawki o 100%.

n) Przy rozliczeniu danej gry uwzględnia się wszystkie zgłoszone i uznane kontry, „du” oraz ewentualne ,,boki’’, z tytułu ,,bok – rundy’’. Łącznie, podwyższenie stawki na przelicytowany kontrakt, może wynosić 6400% stawki podstawowej.

 • ROZGRYWKA:

a) Rozgrywkę rozpoczyna gracz prowadzący licytację.

b) Zawsze, o ile jest to możliwe, obowiązuje zasada przebijania starszą kartą.

c) W przypadku braku kart silniejszych (koloru), należy dołożyć ,,trumfa’’, a podczas ,,grana” należy dołożyć waleta.

d) Podczas rozgrywki zabrania się: – przekazywania partnerowi jakichkolwiek sugestii, – pokazywania kart, – prowadzenia rozmów na temat rozgrywanej partii.

e) Rzucanie kart przed zakończeniem rozgrywki jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy losy dalszej gry nie mogą ulec zmianie i gdy akceptują to pozostali gracze.

 • Zasady ogólne:

a) Wyjście dla ,,starych’’ – 27, dla ,,młodych’’ – 26

b) ,,STARZY’’ lub pojedynczy ,,stary’’, wygrywa (ją), gdy łącznie zdobędą minimum 53 pkt.

c) Gdy ,,młodzi’’ i ,,starzy’’ zdobędą taką samą ilość punktów (po 52), wygrywają ,,młodzi”.

d) ,,CICHĄ’’ na dobiciu, gramy z waletem jako najwyższym ,,trumfem’’.

e) Przy rzuceniu kart niewłaściwie, dany gracz przegrywa, traktowane to jest jako kontra z wyjściem, ewentualnie tyle razy ile był kontrakt – gracz popełniający błąd płaci 3 zawodnikom np. ,,młody’’ po 2 pkt. jeżeli ,,stary’’ dał kontrę..

f) Przy rzuceniu kart niewłaściwie, gdy gracz sam grał ,,zolo’’, ,,gran’’, ,,cichą’’, jest to przegrana gra – gracz płaci 3 zawodnikom;

g) Nie wolno obejrzeć bitki zabranej (zamkniętej) ze stołu.

h) Cztery damy grają ,,baśke” – korona baśki.

i) Obowiązuje „karta stół”.

j) Wszelkie niejasności rozwiązuje sędzia główny.

 • Na wykładane ,,zolo’’, ,,gran’’ przyjmuje się tylko kontrę (bez ,,re’’); na nie wykładane może być ,,kontra’’ i ,,re-kontra’’.

 • Nie wolno wychodzić kartą przed zamknięciem licytacji. Patrz punkt 12e lub 12f.

 • Gramy ,,boki’’, ale tylko 4 razy – będą zaznaczone w protokole.

 • Punktacja gry w ,,baśkę” – tabela punktacji sportowej

 

 

Rodzaj gry

Wynik

Wypłata

Bez kontry

Kontra

Re-kontra

Bok

Hirsz

BAŚKA

Wygrana

od każdego

10

X

X

X

X

Zolo Du

Wygrana

Przegrana

od każdego

dla każdego

10

20

20

40

40

80

X

X

Gran Du

Wygrana

Przegrana

od każdego

dla każdego

10

20

20

40

40

80

X

X

Zolo

Wygrana

Przegrana

od każdego

dla każdego

5

10

10

20

20

40

X

X

Gran

Wygrana

Przegrana

od każdego

dla każdego

5

10

10

20

20

40

X

X

Cicha

Wygrana

Przegrana

od każdego

dla każdego

4

8

8

16

16

32

32

64

64

128

Wesele

Gra Zwyczajna

Wygrana STARYCH z wyjściem

MŁODZI – STARYM

1

2

4

8

16

Wygrana MŁODYCH z wyjściem

STARZY – MŁODYM

2

4

8

16

32

Wygrana STARYCH bez wyjścia

MŁODZI – STARYM

2

4

8

16

32

Wygrana MŁODYCH bez wyjścia

STARZY – MŁODYM

4

8

16

32

64

Wygrana STARYCH bez bitki

MŁODZI – STARYM

3

6

12

24

48

Wygrana MŁODYCH bez bitki

STARZY – MŁODYM

6

12

24

48

96