Baśka Czarna

mw_joomla_logo

Pomorsko-Kaszubska Liga ,,Baśki”

Zasady gry z asem

 

 • Przy stole gra czterech graczy – talia 16 kart (asy, damy, walety, dziesiątki).

 • Karty rozdaje się pojedynczo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, pojedynczo, każdemu graczowi po cztery.

 • Gra podzielona jest na dwa etapy licytację i rozgrywkę.

 • Starszeństwo kart, w zależności od przelicytowanego kontraktu, jest następujące:

a). W przypadku gier: ,,zwykłej gry’’, ,,wesela’’, ,,cichej’’, ,,zolo’’, ,,zolo – du , ,,baśki:

mamy następujące ,,trumfy’’: as , as, as , 10 , dama , dama , dama , dama , walet , walet , walet , walet , as , 10

natomiast ,,felami” są: 10 , 10

b). w przypadku wylicytowania ,,grana’’:

mamy następujące ,,trumfy”: walet , walet , walet , walet

natomiast ,,felami” są: as , 10 , dama , as, 10, dama , as , 10 , dama , as , 10 , dama

c) Wartość punktowa poszczególnych kart:

as – 11 pkt.

10 -10 pkt.

dama -3 pkt.

walet -2 pkt.

5. Licytacja:

a) Licytacja to ustalenie kontraktu – rodzaju gry, jaki będzie rozgrywany.

b) Licytację prowadzi gracz kolejny po rozdającym karty, pytając pozostałych graczy, zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, jaki zamierzają zgłosić kontrakt.

c) Prowadzący licytację jako czwarty, zgłasza ewentualny kontrakt.

d) Licytacja kończy się, gdy żaden z graczy nie zgłasza kolejnej zmiany do ustalonego kontraktu, mówiąc: „pas”.

e) Nie zgłoszenie żadnego kontraktu oznacza, że rozgrywana będzie ,,zwykła gra’’ lub ,,cicha’’.

f) Zgłoszenie kontraktu ,,zolo’’, lub ,,gran’’ unieważnia wcześniejsze kontrakty.

g) ,,Zolo’’ jest wyższym kontraktem od ,,grana’’.

h) W czasie licytacji można zgłaszać dla każdego kontraktu ,,kontry’’ i ,,rekontry’’.

i) Gracze mogą zgłosić cztery ,,kontry’’, zwane kolejno: ,,kontra’’, ,,re-kontra’’, ,,bok’’, ,,hirsz’’.

j) Każda ,,kontra’’ podnosi wartość stawki gry o 100%.

k) Za uzasadnione uznaje się tylko ,,kontry’’, zgłaszane kolejno przez przeciwników danego kontraktu (np: ,,młodzi’’, ,,starym’’, lub trzech ,,młodych’’ przeciw grającemu ,,zolo’’ – ,,staremu’’).

l) Gracz grający ,,zolo’’ lub ,,grana’’, który zamierza wziąć wszystkie bitki, może to zgłosić w czasie licytacji dodając wyraz : „du”. np.: ,,zolo – du’’, ,,gran – du’’.

m) „Du’’ oznacza podwyższenie wartości stawki gry o 100%.

n) Przy rozliczeniu danej gry uwzględnia się wszystkie zgłoszone odzywki, uznane ,,kontry’’ oraz ewentualne ,,boki’’, z tytułu ,,bok – rundy’’. Łącznie, podwyższenie wartości stawki gry na przelicytowany kontrakt, może wynosić 6400% stawki podstawowej.

  • Rozgrywka:

a) Rozgrywkę rozpoczyna gracz prowadzący licytację.

b) Zawsze, o ile jest to możliwe, obowiązuje zasada przebijania starszą kartą ,,feli’’ lub ,,trumfa’’.

c) W przypadku braku silniejszych kart – koloru, (np. na damę kładziemy 10 lub asa ) – zasada ta w ,,Baśce’’ z asem , dotyczy głównie gier ,,gran’’ i ,,gran – du’’, należy dołożyć ,,trumfa’’, a podczas gry ,,gran” należy dołożyć waleta.

d) Podczas rozgrywki zabrania się: – przekazywania partnerowi jakichkolwiek sugestii, – pokazywania kart, – prowadzenia rozmów na temat rozgrywanej partii.

e) Rzucanie kart przed zakończeniem rozgrywki jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy losy dalszej gry nie mogą ulec zmianie i gdy akceptują to pozostali gracze.

7. ,,Zwykła gra’’:

a) ,,Zwykła gra’’- grają ze sobą gracze, którzy mają stare damy i – ,,starzy’’. Pozostali dwaj gracze to ,,młodzi’’.

b) Po licytacji, o ile nikt nie zgłosi żadnego kontraktu (gry), następuje ,,zwykła gra’’. Grę rozpoczyna gracz po lewej stronie rozdającego, zagrywając dowolną kartą.

c) Gracze mają obowiązek przebijania (kładzenia starszej karty od poprzednich). Jeżeli nie mają starszej karty, istnieje obowiązek dokładania ,,trumfa’’,.

d) W przypadku braku ,,trumfów’’, należy dołożyć ,,fele’’.

e) Jeżeli zagrywający rozpoczął grę ,,felą’’, wówczas gracz mający drugą ,,felę’’ w tym samym „kolorze” ma obowiązek jej dołożenia, dotyczy ,,grana’’ lub ,,gran – du’’.

 • 8. ,,Wesele’’:

a) Kontrakt ,,wesele’’ może zgłaszać gracz, który ma jednocześnie obie stare damy: i .

b) ,,Wesele’’ oznacza, że grają ze sobą zgłaszający ,,wesele’’ i gracz, który ma w ręku 10 .

c) Jeżeli 10 , jest w ręku zgłaszającego ,,wesele’’, wówczas partnerem ,,wesela’’, zostaje gracz, który posiada damę .

d) Natomiast, jeżeli zgłaszający ,,wesele’’ ma 10 i damę , wówczas partnerem ,,wesela’’ zostaje gracz, który posiada damę .

e) ,,Wesele’’ i partner ,,wesela’’ traktowani są jak ,,starzy’’ w ,,zwykłej grze’’.

f) Obowiązek kontroli, kto jest ,,weselnikiem'', czyli partnerem ,,wesela’’, spoczywa na graczu zgłaszającym ,,wesele’’ oraz pozostałych zawodnikach.

 • 9. ,,Cicha’’:

a) ,,Cichą’’ może grać gracz, który ma obie stare damy: i , nie zgłosił kontraktu ,,wesela’’ w czasie I obiegu licytacji oraz żaden z graczy nie zgłosił wyższego kontraktu np. ,,gran”, od ,,cichej’’.

b) ,,Cicha’’ oznacza, że gracz rozgrywa grę sam przeciwko pozostałym trzem graczom i nie zgłosił tego podczas licytacji.

c) Zasady gry przebijania i dokładania kart w czasie rozgrywania ,,cichej’’ są takie same jak w ,,zwykłej grze’’

d) Gracz grający kontrakt ,,cichą’’, nie może dać sobie kontry, może ,,rekontrować’’.

e) Kontrakt ,,cicha’’ na dobiciu z asem gramy z tylko10 ,,Cicha'' z asem i asem lub z asem i asem jest kartą wykładaną – możemy grać ,,zolo’’ .

 • 10. ,,Zolo’’:

a) Zasady gry, dokładania i przebijania kart są te same jak w ,,zwykłej grze’’

b) Gracz zgłaszający ,,zolo’’, gra sam przeciw pozostałym graczom.

 • 11. ,,Gran’’:

a) Podczas gry ,,gran’’, zmienia się starszeństwo kart.

b) ,,Gran’’ oznacza, że zgłaszający gra sam przeciwko pozostałym graczom.

c) Jeżeli gracz zagra waleta, wówczas pozostali gracze mają obowiązek przebicia, lub dołożenia waleta.

d) W przypadku braku waletów, gracze dokładają dowolną kartę.

e) Jeżeli gracz zagrywający zagra inną kartą niż walet, istnieje obowiązek przebijania, lub dokładania karty w tym samym kolorze.

f) Jeżeli gracz nie ma kart w kolorze zagrywanym, wówczas istnieje obowiązek przebijania lub dokładania waleta.

g) Dopiero, gdy gracz nie ma kart w kolorze zagrywanym, nie ma waletów, wówczas może dokładać dowolna kartę – ,,felę’’.

h) ,,Gran’’ na wyjściu z waletem trefl i jakimkolwiek innym waletem, plus dwa asy, lub podwójny kolor (as plus dama lub 10, jest kartą wykładaną). Podwójny kolor dama z 10 nie jest kartą wykładaną.

i) Gracz dostający kontrę na ,,grana’’ może zmienić grę na ,,zolo’’.

12. Zasady ogólne:

a) Wyjście dla ,,starych’’ wynosi – 26 oczek, natomiast dla ,,młodych’’ także – 26 oczek.

b) ,,Starzy’’ lub pojedynczy ,,stary’’, wygrywa(ją), gdy łącznie zdobędą minimum 53 pkt.

c) Jeżeli ,,młodzi’’ i ,,starzy’’ zdobędą taką samą ilość punktów (po 52), wygrywają ,,młodzi”.

d) ,,Cichą’’ na dobiciu, z asem gramy z 10 lub niższymi kartami od 10 .

e) Przy rzuceniu kart niewłaściwie – dany gracz przegrywa, traktowane to jest jako ,,kontra’’ z wyjściem, ewentualnie tyle razy ile był kontrakt – gracz popełniający błąd płaci 3 zawodnikom np. ,,młody’’ po 2 pkt. jeżeli ,,stary’’ dał ,,kontrę’’.

f) Przy rzuceniu kart niewłaściwie przez gracza, który grał sam jako ,,stary’’, następujące rodzaje gry: ,,cicha’’, ,,gran’’, ,,zolo’’, ,,gran – du’’, ,,zolo – du’’, gra jest przegrana – gracz płaci 3 zawodnikom;

g) Nie wolno oglądać zabranej bitki ze stołu.

h) Cztery damy grają ,,baśkę” – jest to najwyższa gra w ,,Baśce’’ – honorowe ,,zolo – du’’, tzw. korona ,,Baśki’’.

i) Obowiązuje „karta stół”.

j) Wszelkie niejasności rozwiązuje sędzia główny.

 • k) Na wykładane gry: ,,zolo’’, ,,gran’’ , ,,zolo – du’’, ,,gran – du’’, przyjmuje się tylko kontrę – nie można ,,rekontrować’’. Jeżeli ww. gry są niewykładane, gracz może dać ,,rekontrę’’.

 • l) Nie wolno wychodzić kartą przed zamknięciem licytacji. Patrz punkt 12e lub 12f.

 • n) Gramy ,,boki’’, tylko 4 razy – są zaznaczone w protokole.

 • m) Punktacja gry w ,,baśkę” – tabela punktacji

 

Rodzaj gry

Wynik

Wypłata

Bez kontry

Kontra

Re-kontra

Bok

Hirsz

Baśka

Wygrana

od każdego

10

X

X

X

X

Zolo – du

Wygrana

Przegrana

od każdego

dla każdego

10

20

20

40

40

80

X

X

Gran – du

Wygrana

Przegrana

od każdego

dla każdego

10

20

20

40

40

80

X

X

Zolo

Wygrana

Przegrana

od każdego

dla każdego

5

10

10

20

20

40

X

X

Gran

Wygrana

Przegrana

od każdego

dla każdego

5

10

10

20

20

40

X

X

Cicha

Wygrana

Przegrana

od każdego

dla każdego

4

8

8

16

16

32

32

64

64

128

Wesele

Gra Zwykła

Wygrana Starych z wyjściem

młodzi – starym

1

2

4

8

16

Wygrana Młodych z wyjściem

starzy – młodym

2

4

8

16

32

Wygrana Starych bez wyjścia

młodzi – starym

2

4

8

16

32

Wygrana Młodych bez wyjścia

starzy – młodym

4

8

16

32

64

Wygrana Starych bez bitki

młodzi – starym

3

6

12

24

48

Wygrana Młodych bez bitki

starzy – młodym

6

12

24

48

96