Regulamin

4e57ef6160713_k1

REGULAMIN TURNIEJU KARCIANEGO

,,Lãborsczi Baśczi”

O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA LĘBORKA

floral1

Niniejszym regulamin określa:

 - ogólne zasady organizacji turnieju

- udział graczy w turnieju

- punktacji w klasyfikacji turniejowej i generalnej

Celem jest popularyzacja gry w Baśkę jako forma spędzania wolnego czasu na Kaszubach oraz wyłonienie najlepszych ,,Baśkarzy’’.

 Po zakończeniu cyklu turniejów najlepsi gracze otrzymują puchary, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 Edycja ,,Baśki’’ trwa od września do czerwca i składa się z cyklu dziesięciu comiesięcznych turniejów z czego osiem najlepszych wyników jest liczonych do punktacji generalnych. Ponadto odbywają się turnieje okazjonalne np. ,,Jakubowy”, na podobnych zasadach regulaminu lecz mogą być inne ilości rozdań.

Turnieje, o których mowa w pkt.4 odbywają się raz w miesiącu w wyznaczonym przez organizatora terminie.

W zawodach mogą wziąć udział gracze, którzy znają zasady gry w ,,Baśkę”, zapoznali się z regulaminem turnieju oraz regulaminem gry w ,,Baśkę”. Przestrzegają ustalonych zasad i zostali zapisani przez organizatora na listę graczy.

Zasady gry oraz punktację za wylicytowane kontrakty określa odrębny regulamin gry w ,,Baśkę’’ ustalony przez organizatora.

 

Ilość graczy może być ograniczona. Decyzję każdorazowo podejmuję organizator w zależności od ilości miejsc przy stolikach.

Organizator nie zapewnia udziału w turnieju ostatnim trzem graczom zapisanym na listę.

10§

Podczas jednego turnieju gracze rozgrywają partię składającą się 2×60 rozdań.

 

11§

Gra odbywa się kartami organizatora.

12§

Wszystkie stoliki są ponumerowane.

13§

Przed rozpoczęciem turnieju następuję losowanie numeru stolika gracza.

14§

Miejsce przy stoliku gracze ustalają między sobą poprzez wybrane z tali kart kolejno po jednej karcie. Gracz z najstarszą kartą wybiera miejsce jako pierwszy, a za nim kolejno siadają pozostali gracze wg starszeństwa kart obowiązującym w turnieju.

 

15§

W każdym rozdaniu należy obowiązkowo przełożyć karty

 

16§

Każda kontra kończy się trzema ,,pasami’’

17§

Do gry drużynowej przyjmuje się zapisy 4-5 graczy. Przed turniejem kapitan drużyny zgłasza skład osobowy. W drużynie grają tylko zawodnicy zgłoszeni przed rozpoczęciem do corocznej edycji.  Do punktacji drużynowej zaliczane są najlepsze wyniki czterech zawodników danej drużyny w danym turnieju.

18§

Najlepszych 45 – ciu graczy turnieju uzyskuje punkty do klasyfikacji w niżej wymienionej ilości w zależności od zajętego miejsca. Punkty przyznaję się tylko tym graczom, którzy uzyskali punkty w plusie. 

19§

Jeżeli podczas turnieju zawodnik – zawodniczka zachowa się nie etycznie  i nie fair-play na wniosek zawodników z nim grających lub sędziego zawodów  zostaje ukarany odjęciem 150 pkt. Natomiast pozostali gracze otrzymują 50 punktów w plusie. Dotyczy to również, gdy gracz zrezygnuje z przyczyny losowych z dalszej gry. Sędzia zawodów w tym momencie zamyka grę przy danym stoliku.

20§

Sędziowie mają prawo nie dopuścić gry uczestników będących w stanie wskazujących na spożycie alkoholu.

21§

Jeżeli za zawodnika grającego e Turnieju, zagra nieuprawniony  zawodnik, zawodnikowi odbiera się 100 pkt. w klasyfikacji.

22§

Jeżeli w drużynie zgłoszonej do drużyny na danym Turnieju gra nieuprawniony zawodnik, drużyna zostaje ukarana odjęciem 100 pkt. w klasyfikacji.  

 

23§

Dwóch zawodników z tej samej drużyny nie może grać przy jednym stoliku, wynik nie będzie liczony do klasyfikacji drużynowej.

24§

Jeżeli gracz uzyska w któreś z rund – 400 pkt., zostaje wykluczony  z jednego udziału w najbliższym turnieju.

25§

Wszystkie sytuacje sporne na poszczególnych turniej rozstrzyga sędzia główny.

 

 

ZASASY PUNKTACJI INDYWIDUALNEJ

 

1

miejsce

48

Pkt.

24

miejsce

22

Pkt.

2

miejsce

45

Pkt.

25

miejsce

21

Pkt.

3

miejsce

43

Pkt.

26

miejsce

20

Pkt.

4

miejsce

42

Pkt.

27

miejsce

19

Pkt.

5

miejsce

41

Pkt.

28

miejsce

18

Pkt.

6

miejsce

40

Pkt.

29

miejsce

17

Pkt.

7

miejsce

39

Pkt.

30

miejsce

16

Pkt.

8

miejsce

38

Pkt.

31

miejsce

15

Pkt.

9

miejsce

37

Pkt.

32

miejsce

14

Pkt.

10

miejsce

36

Pkt.

33

miejsce

13

Pkt.

11

miejsce

35

Pkt.

34

miejsce

12

Pkt.

12

miejsce

34

Pkt.

35

miejsce

11

Pkt.

13

miejsce

33

Pkt.

36

miejsce

10

Pkt.

14

miejsce

32

Pkt.

37

miejsce

9

Pkt.

15

miejsce

31

Pkt.

38

miejsce

8

Pkt.

16

miejsce

30

Pkt.

39

miejsce

7

Pkt.

17

miejsce

29

Pkt.

40

miejsce

6

Pkt.

18

miejsce

28

Pkt.

41

miejsce

5

Pkt.

19

miejsce

27

Pkt.

42

miejsce

4

Pkt.

20

miejsce

26

Pkt.

43

miejsce

3

Pkt.

21

miejsce

25

Pkt.

44

miejsce

2

Pkt.

22

miejsce

24

Pkt.

45

miejsce

1

Pkt.

23

miejsce

23

Pkt.

 

 

 

 

 

 

ZASASDY PUNKTACJI DRUŻYNOWEJ

1

miejsce

100 pkt.

 

7

miejsce

30 pkt.

2

miejsce

85 pkt.

 

8

miejsce

20 pkt.

3

miejsce

72 pkt.

 

9

miejsce

10 pkt.

4

miejsce

60 pkt.

 

10

miejsce

5 pkt.

5

miejsce

50 pkt.                              

 

11

miejsce

1  pkt.

6

miejsce

40 pkt.